Alicia

Larsson

Konservator

Läs mer om mig och se min portfolio

Vem är Alicia?

Om mig

Jag är utbildad konservator med kandidatexamen i konservering vid Göteborgs universitet. Jag har bred erfarenhet av konservering av kulturhistoriska material och objekt, både organiska och oorganiska. Särskild erfarenhet har jag inom målerikonservering vilket jag arbetat praktiskt med musealt. Jag har utöver den aktiva konservering som går att se mer av i min portfolio arbetat med in- och utlån, installation av utställning, dokumentation av kondition och åtgärdsbehov i databasen MuseumPlus, packning av skulpturer, samt klimatkorrigerande åtgärder.

se mitt cv

Portfolio

översikt 2022-2023

upptäck

Abstract shape element

mer!

Oljemåleri, Olof Södermark

ägs av Göteborgs Konstmuseum

Revlagning, konsolidering och retuschering

Oljemåleri, Francisco BorÈs

Ägs av Göteborgs Konstmuseum

Konsolidering, retuschering

Abstract shape element

upptäck

mer!

Oljemåleri, Nils Nilsson

Ägs av Göteborgs konstmuseum

Plangöring, konsolidering, ytrengöring, retuschering

Oljemåleri

Ägs av Göteborgs Konstmuseum

Plangöring, konsolidering, retuschering

upptäck

Abstract shape element

mer!

Oljemåleri, Tor Bjurström

Ägs av Göteborgs Konstmuseum

Kantförstärkning, revlagning, retuschering

Prydnadsram, Carl Kylberg

Ägs av Göteborgs Konstmuseum

Retuschering

akrylmåleri, marcello antonelli

privat ägo

Revlagning, rengöring, retuschering

översikt 2020-2022

Dryckesglas

ägs av Göteborgs Universitet

Lagning, ny skärva tillförd

Assiet i porslin

Ägs av Göteborgs universitet

lagning, ny skärva tillförd

Gaffel i nysilver

Ägs av Göteborgs universitet

Rengöring

Gipsbyst

Ägs av Göteborgs universitetsbibl.

Rengöring, undersökning

munkpanna i koppar, mässing och tenn

Ägs av Göteborgs universitet

Stabilisering

fodral i läder

Ägs av Nääs slott

Rengöring

upptäck

Abstract shape element

mer!

kombinerad bibel och psalmbok

Ägs av Göteborgs universitet

Torrengöring, plangöring

Affisch i återvunnet lumppapper

Ägs av Göteborgs universitetsbibl.

Våtrengöring, plangöring

Cape i knypplad spets

Ägs av Göteborgs universitet

Torrengöring, lagning av skador

Start

Se mer av utvalda projekt

Projekt 2022

Oljemåleri, Olof Södermark

ägs av Göteborgs Konstmuseum

Denna 1800-talsmålning var i stort behov av konservering då den fått en reva centralt i motivets halsparti. Revan plangjordes, rengjordes och lagades genom att de skadade trådarna i duken vävdes ihop från baksidan. Därefter fylldes och retuscherades bortfallet, vilket gav det diskreta resultat som eftersöktes.

Detaljbild av reva före lagning

Den färdigkonserverade målningen

Resultat av revlagning samt retuschering

Revlagning av dukens baksida

Metoden som använts innebär att revan lagas genom att lösa trådar vävs samman med duken där de förs under och över korsande lösa trådar. I vissa fall behöver nya trådar tillföras.

Start

Projekt 2022

Oljemåleri, Nils Nilsson

Ägs av Göteborgs konstmuseum

Detta oljemåleri av Göteborgskoloristen Nils Nilsson var i känt behov av konsolidering och retuschering. Efter att analyser utförts av verket upptäcktes en mycket missfärgad fernissa, och då den inte tillhörde konstnärens original beslutades den att avlägsnas. Den visade sig vara proteinbaserad. Efter ett intensivt arbete var konstverket så koloristiskt och färgmättat som konstnären ämnat det vara. Utöver fernissaborttagning utfördes dessutom konsolidering av flagnande färgskick samt retuschering av färgbortfall.

Målningen visas på Göteborgs konstmuseum vid utställningen "Den underbara färgen" våren 2023.

Avlägsnande av ytbeläggning

Resultat av konservering

Under pågående konservering

Konsolidering av flagnande färgskikt.

Före och efter konservering

Till vänster syns målningen före avlägsnande av fernissa. Till höger syns resultatet efter konservering.

Start

Projekt 2022

Oljemåleri, tor bjurström

Ägs av Göteborgs konstmuseum

Målningen hade en mycket tydlig, lång reva längs med hela övre långsidan. Dessutom hade duken lossat från kilramen. Detta åtgärdades genom att duken demonterades från kilramen och revan lagades från dukens verso. Målningen fick en ny kantförstärkning och monterades på nytt till kilramen. Därefter fylldes och retuscherades skadan samt ett fåtal färgbortfall.

modellering och fyllning av reva

Efter konservering

Den lagade revan är lokaliserad längs med målningens övre långsida

Skadebild före åtgärd

Modellering

Modellering för att ge en grundstruktur åt färgretuschering.

Start

Projekt 2021

kombinerad bibel och psalmbok

Ägs av Göteborgs universitet

Varje sida i bokens inlaga borstades med gethårspensel, med fokus på arkens falsning där mycket smuts samlats. Många sidor var vikta i hörn och kanter, och för att kunna komma åt med penseln här plangjordes dessa med ett falsben. Fibrerna i psalmbokens sidor undersöktes i mikroskop, och visade sig vara i återvunnet lumppapper. Efter konserveringen tillverkades en kassett i arkivkartong för boken att förvaras i.


Fiberidentifikation

Under konservering

Bokens ark borstas med en mjuk pensel för att avlägsna smuts.

Före konservering

Boken var i mycket skört tillstånd och visade spår av insektsangrepp och hade skador i på sidor samt i bindningen.

Efter konservering

Bokens sidor har torrengjorts och plangjorts. Delar av bindningen har reparerats.

Start

Kontakta mig

Email

Alicia.konservator@gmail.com

AL

Alicia Larsson
Konservering