Alicia

Larsson

Konservator

CV


ALICIA LARSSON

www.alicialarsson.com

Alicia.konservator@gmail.COM

(+46) 0768975493

NORUMSHÖJD 100 417 43 GÖTEBORG

SVERIGE

Jag är en konservator som är intresserad av måleri, arkeologi, kemi och elektronik. Mina främsta styrkor är min stora initiativförmåga, min noggrannhet, och min idérikedom.

MERITER

Språk

Talar och skriver mycket väl på svenska (modersmål)

Talar och skriver mycket väl på engelska (105p TOEFL iBT)

Teknisk kunskap

Jag har goda kunskaper inom teknik, både mjukvara och hårdvara. Jag har erfarenhet av nedanstående programvaror och dessutom av databasen Museumplus.

Microsoft Excel ​Adobe InDesign ​Adobe Photoshop ​Procreate

Agisoft Metashape

PROFESSIONELL ERFARENHET

AUG - DEC 2022 | GÖTEBORGS KONSTMUSEUM | GÖTEBORG

PRAKTIK VID GÖTEBORGS KONSTMUSEUM

Som en del av min utbildning i konservering gjorde jag en tre månader lång praktik vid Göteborgs konstmuseum. Här fick jag möjlighet att vara delaktig i många projekt som innebar konservering och restaurering av målningar på

duk, samt packning och hantering av kulturföremål. Jag

har även varit delaktig i samlingsöversyn inför flytt, medverkat vid planering av in- och utlån och utfört dokumentering av föremål i museets databas.

OKT 2014 – 2022 | TEKNIKMAGASINET AB | GÖTEBORG

SÄLJARE HOS TEKNIKMAGASINET AB

Jag har jobbat både heltid, deltid och helgextra som säljare i butik med inriktning på elektronik. Mellan 2014 och 2020 var detta mitt huvudsakliga jobb. Här har jag utbildat mig inom mobilreparationer och har reparerat hundratals enheter, vilket gynnat min fingerfärdighet och precision.

UTBILDNING

AUG 2020- JUN 2023 | GÖTEBORGS UNIVERSITET | GÖTEBORG

KANDIDAT I OBJEKTSKONSERVERING, GÖTEBORGS UNIVERSITET (180 HP)

Konservatorsprogrammet vid institutionen för

kulturvård ger både praktiska och teoretiska färdigheter i objektskonservering. Stora delar av utbildningen

består av naturvetenskapliga kurser. Särskilt stort fokus läggs på förebyggande kulturvård, aktiv konservering,

klimat och miljö samt kulturvetenskap.

APRIL - JULI 2022 | ERASMUS+ | GÖTEBORG & KONSTANZ

ERASMUS+ BIP: CARING FOR ART AND NATURE (4 HP)

Blended intensive programmes (BIP) är ett nytt initiativ finansierat av Erasmus+. Jag var en av de första

studenterna som fick vara en del av detta program. Kursen ägde rum i Konstanz i Tyskland, och temat för kursen var Trä som konstnärsmaterial. Här fick jag lära mig mer om trä som material för kulturhantverk.

AUG 2014 – JAN 2015 | GÖTEBORGS UNIVERSITET | GÖTEBORG

GRUNDKURS I ARKEOLOGI (30 HP)

Grundprogram i arkeologi vid Göteborgs universitet.

Här ingår kurser som introduktion till arkeologi, nordisk förhistoria, artefakter som arkeologiskt källmaterial, det materiella kulturlandskapet och global arkeologi.

2011 –2014 | DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA | GÖTEBORG

ESTITISKA PROGRAMMET - INRIKTNING DESIGN

Min gymnasieutbildning gav mig mycket användbara grundkunskaper inom design, med huvudfokus på textildesign, mönsterkonstruktion och olika konstnärliga tekniker.